Kalendarz gimnazjum

 • od 3 września 2018 – do 9 listopada 2018 (I-śródsemestr)

  od 12 listopada 2018 – do 25 stycznia 2019 (półrocze)

  od 11 lutego 2019 – do 5 kwietnia 2019

  od 8 kwietnia 2019 – do 19 czerwca 2019 (koniec II semestru – koniec roku szkolnego)

   

  EGZAMIN  GIMNAZJALNY

   10 kwietnia 2019 r. (środa)

  część humanistyczna

  z historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 900

  z zakresu języka polskiego – godz. 1100

  11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  część matematyczno-przyrodnicza

  z przedmiotów przyrodniczych – godz. 900

  z zakresu matematyki – godz. 1100

  12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  język obcy nowożytny

  na poziomie podstawowym – godz. 900

  na poziomie rozszerzonym – godz. 1100

   

  DNI WOLNE

  Od 1 listopada 2018 2018 do 4 listopada 2018 – ŚWIĘTO ZMARŁYCH

  Od 22 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  Od 26 stycznia 2019 do 10 lutego 2019 – FERIE ZIMOWE

  Od 18 kwietnia 2019 do 23 kwietnia 2019 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  Od 1 maja do 5 maja 2019 – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-MAJA

  Od 20 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 – WAKACJE

   

  WYCIECZKI I INNE IMPREZY KULTURALNE

  Wycieczka klasy 8 do Berlina od 24 do 28 września 2018

  Wycieczka klasy 7 + III Gim + L.O. do Budapesztu od 24 do 28 września 2018

  Jarmark świąteczny – 7 grudnia 2018

  Wigilie klasowe – 21 grudnia 2018:

  Klasy 7,8 + III Gim. + L.O. od godz. 1000; Klasy 4 – 6 od godz. 1200;

  Wycieczki majowe –„ZIELONE SZKOŁY” – od 13 do 17 maja 2019

  „Rodzinny Piknik Sportowy” – 8 czerwca 2019

   

  SPOTKANIA Z RODZICAMI

  klasy 4 – 6  zawsze od godz. 17.00
  klasy 7 – 8 + gim + L.O. zawsze od godz. 17.30

  5 września, 7 listopada, 19 grudnia(dzień otwarty), 23 stycznia, 3 kwietnia, 29 maja(dzień otwarty)

   

  Dzień otwarty szkół Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”

  9 marca 2019  godz. 10:00