Kalendarz roku szkolnego klas 4-8

od 3 września 2018 – do 9 listopada 2018 (I-śródsemestr)

od 12 listopada 2018 – do 25 stycznia 2019 (półrocze)

od 11 lutego 2019 – do 5 kwietnia 2019

od 8 kwietnia 2019 – do 19 czerwca 2019 (koniec II semestru – koniec roku szkolnego)

 

EGZAMIN  GIMNAZJALNY

 10 kwietnia 2019 r. (środa)

część humanistyczna

z historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 900

z zakresu języka polskiego – godz. 1100

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza

z przedmiotów przyrodniczych – godz. 900

z zakresu matematyki – godz. 1100

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym – godz. 900

na poziomie rozszerzonym – godz. 1100

 

EGZAMIN  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

język polski godz. 900

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

matematyka godz. 900

17 kwietnia 2019 r. (środa)

język obcy nowożytny godz. 900

DNI WOLNE

Od 1 listopada 2018 2018 do 4 listopada 2018 – ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Od 22 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Od 26 stycznia 2019 do 10 lutego 2019 – FERIE ZIMOWE

Od 18 kwietnia 2019 do 23 kwietnia 2019 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Od 1 maja do 5 maja 2019 – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-MAJA

Od 20 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 – WAKACJE

 

WYCIECZKI I INNE IMPREZY KULTURALNE

Wycieczka klasy 8 do Berlina od 24 do 28 września 2018

Wycieczka klasy 7 + III Gim + L.O. do Budapesztu od 24 do 28 września 2018

Jarmark świąteczny – 7 grudnia 2018

Wigilie klasowe – 21 grudnia 2018:

Klasy 7,8 + III Gim. + L.O. od godz. 1000; Klasy 4 – 6 od godz. 1200;

Wycieczki majowe –„ZIELONE SZKOŁY” – od 13 do 17 maja 2019

„Rodzinny Piknik Sportowy” – 8 czerwca 2019

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

klasy 4 – 6  zawsze od godz. 17.00
klasy 7 – 8 + gim + L.O. zawsze od godz. 17.30

5 września, 7 listopada, 19 grudnia(dzień otwarty), 23 stycznia, 3 kwietnia, 29 maja(dzień otwarty)

 

Dzień otwarty szkół Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”

9 marca 2019  godz. 10:00