Media społecznościowe

Maj 10, 2018

Czy media społecznościowe niszczą relacje międzyludzkie? Problem ten rozważali 9 maja uczniowie klas gimnazjalnych podczas dorocznej debaty oksfordzkiej. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na nadużycia w Internecie, niebezpieczeństwo nieprzemyślanego udostępniania treści oraz koncentrację jednostek bardziej na życiu wirtualnym niż na realności. Młodzież podkreślała jednak aspekt ułatwienia komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz przebywającym w dużym oddaleniu. Na koniec uczniowie Varsovii wysunęli postulat zwiększenia świadomości zagrożeń, jakie niesie Internet. Ich zdaniem taka edukacja pozwoli bezpieczniej korzystać z jego dobrodziejstw.

historia książekKolejne sukcesy młodych plastyków