O nas - gimnazjum

 • Proponujemy:

  • Klasę dwujęzyczną z językiem angielskim,
  • Klasę ogólną z grupą językowo – dziennikarską lub językowo – informatyczną.
  • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, które nie są dodatkowo płatne.
  • Wyjazdy do stolic europejskich, w tym cyklicznie do Berlina, Wiednia i Budapesztu oraz na zieloną szkołę, podczas której realizujemy część  przedmiotów obowiązkowych.
  • Udział w tematycznych zajęciach na terenie szkoły i w obrębie Warszawy.
  • Zajęcia sportowe w hali „Rakieta” i na basenie SGGW.
  • Lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

  Zapewniamy:

  • Wysoki poziom nauczania.
  • Wyspecjalizowaną, życzliwą uczniom kadrę nauczycielską.
  • Bezpieczne i przyjazne warunki nauki.
  • Bardzo dobre przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.

  Nauczanie języków obcych jest dla nas priorytetem!

  Klasa dwujęzyczna:

  • 7 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English) oraz elementy języka angielskiego na co najmniej dwóch przedmiotach obowiązkowych.
  • 4 godziny j. niemieckiego, od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.).
  • 2 godziny  j. rosyjskiego lub  j. francuskiego.

  Klasa ogólna:

  • 5 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English).
  • 4 godziny j. niemieckiego, od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.).
  • 2 godziny  j. rosyjskiego lub  j. francuskiego.

  Edukacja informatyczna:

  Bardzo ważnym elementem edukacji jest informatyka. Wielu naszych absolwentów może poszczycić się posiadaniem ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), który jest uznawany w całej Europie i został włączony przez Radę Europy do pakietów zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej informacji. Posiadamy certyfikowane laboratorium, w którym uczniowie mogą zdawać wszystkie typy egzaminów ECDL. Prowadzimy również Cisco Networking Academy (Akademię sieciową Cisco), gdzie uczniowie mogą uzyskać certyfikat IT Essential.

  Informacje uzupełniające:

  • Szkoła zatrudnia lekarza, pielęgniarkę, psychologa oraz pedagoga.
  • Budynek szkoły jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.
  • Nabór do szkół jest prowadzony w sposób ciągły.
  • Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”.
   Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:
   Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa 
   89 1500 1272 1212 7005 7739 0000