O nas - liceum

 • Zapewniamy:

  • Wysoki poziom nauczania.
  • Wyspecjalizowaną, życzliwą uczniom kadrę nauczycielską.
  • Nowoczesne środki dydaktyczne.
  • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
  • Bezpieczne i przyjazne warunki nauki.

  O szkole:

  Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 jest najstarszą prywatną szkołą średnią w Polsce, działającą od 1990 roku. Wielu naszych uczniów było finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych: 7 miejsce podczas finału Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej w Tokio, liczne tytuły laureatów olimpiad języków obcych czy też pierwsza nagroda Przewodniczącego Rady Ministrów za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego.

  Niemniejszym osiągnięciem jest fakt, że bardzo wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na renomowanych polskich uczelniach (UW, SGH, PWST, SGGW, AM, PW, AWF, Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi) oraz uczelniach w : USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech czy Australii. 

  Nauka:

  Zapewniamy naszym uczniom ciekawy i skuteczny program nauczania, którego priorytetem jest dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz bardzo wysoki poziom nauczania języków obcych.

  Zapraszamy do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim lub klasy ogólnej.

  W obydwu klasach rozszerzony język angielski. W klasie dwujęzycznej 7 godz. (w tym język angielski biznesowy, realioznawstwo i zajęcia z native-speakerem) oraz elementy języka angielskiego w dwóch przedmiotach. 
  W klasie ogólnej 5 godz. (w tym język angielski biznesowy i zajęcia z native-speakerem)
  W obydwu profilach 4 godz. języka niemieckiego oraz 2 godz. trzeciego języka do wyboru (języka rosyjskiego lub języka francuskiego). 
  Istnieje możliwość nauki języka niemieckiego i trzeciego języka od podstaw. 
  Rozszerzony program nauczania matematyki  od I klasy. 
  Realizacja minimum programowego z większości przedmiotów w klasie I . 
  Od II klasy zajęcia fakultatywne w wymiarze 4godz. tygodniowo przygotowujące do egzaminów maturalnych. Zwiększona liczba godzin języka polskiego.
  W razie potrzeby umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym.
  Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi autobusami szkolnymi.