O nas

 • Zmieniamy myślenie o uczeniu się!

   

  Co nas wyróżnia:

  • Jesteśmy prekursorami w kształceniu 6 latków w 1 klasie.
  • Zapraszamy już od klasy „0”.
  • Pracujemy w małych kameralnych grupach (maksymalnie 18 osobowych).
  • Gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów. 
  • Stwarzamy ciepłą bezpieczną i serdeczną atmosferę.
  • Pracujemy w oparciu o własne, autorskie lub modyfikowane programy nauczania
  • W klasach młodszych cały materiał realizujemy w szkole i nie zadajemy prac domowych, od klasy trzeciej wdrażamy uczniów do systemu pracy klas starszych.
  • Dzieci szczególnie uzdolnione otoczone są indywidualną opieką pedagogiczną.
  • Uczniowie mający trudności w nauce pracują z reedukatorem.
  • Dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą.
  • W wyjątkowych przypadkach funkcjonuje nauczanie indywidualne.
  • W czasie przerw dzieci są pod stałą opieką nauczycieli.
  • Dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych.
  • Rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć artystycznych i sportowych w ramach czesnego bez dodatkowych opłat.
  • Organizujemy: atrakcyjne wycieczki, obozy letnie i zimowe, wyjścia i imprezy kulturalne oraz cykliczne warsztaty interdyscyplinarne.
  • Szkoła zatrudnia lekarza, pielęgniarkę i psychologa.
  • Budynek, w którym znajduje się szkoła jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.
  • Fundacja zatrudnia dodatkowo pracownika ochrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów.

   

  Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych:

  • W klasach młodszych uczymy dwóch języków obcych.
  • Język angielski od klasy 0.
  • Język niemiecki lub francuski od klasy 3 (2 godz. w tyg.).
  • Rozszerzony program języka angielskiego od 6 do 8 godzin.
  • Część zajęć językowych prowadzona przez native speakera.
  • Konwersacje z języka angielskiego w podziale na grupy.
  • Gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim.
  • W klasie 5 uczniowie wybierają trzeci język obcy spośród: j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego lub j.hiszpańskiego (2 godz. w tyg.).
  • W klasie 5 tworzymy klasy dwujęzyczne z j. angielskim, w których jest 6 godz. w tyg. języka oraz elementy j.angielskiego na co najmniej 2 przedmiotach.
  • Od klasy 7 zapraszamy do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim lub klasy ogólnej. W obydwu klasach rozszerzony język angielski. W klasie dwujęzycznej 7 godz. (w tym język angielski biznesowy, realioznawstwo i zajęcia z native-speakerem) oraz elementy języka angielskiego w dwóch przedmiotach. W klasie ogólnej 5 godz. (w tym język angielski biznesowy i zajęcia z native-speakerem) W obydwu profilach 3 godz. języka niemieckiego oraz 2 godz. trzeciego języka do wyboru (języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego lub języka francuskiego). Istnieje możliwość nauki języka niemieckiego i trzeciego języka od podstaw.

   

  Sport:

  • Korzystamy z czterech sal gimnastycznych na terenie szkoły oraz klubów „Warszawianka”, „Stegny”, basenów SGGW.
  • Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi szkolnymi autobusami.

   

  Wyżywienie:

  • W opłacie za szkołę uczniowie otrzymują śniadanie oraz podwieczorek.
  • Obiady (możliwość wyboru dań) są usługą dodatkowo płatną.

   

  Zajęcia komputerowe:

  • Od powstania ECDL-a (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), czyli około 20 lat jesteśmy w tym międzynarodowym projekcie. Mamy własne certyfikowane szkolne laboratorium ECDL.
  • Od 2016 należymy do projektu Klasa z ECDL-em. Program KLASA z ECDL usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole. Pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie umiejętności komputerowych.
  • Dokładne informacje www.ecdl.pl  

  SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2015/2016 (wyniki w %)

  część humanistyczna – J. Polski
  VARSOVIA –
     92 
   Mazowsze   – 75   Polska – 74
  część matematyczna – Matematyka
  VARSOVIA – 90
    Mazowsze  – 70     Polska – 68
  część przyrodnicza – Przyroda
  VARSOVIA – 85
    Mazowsze  – 75     Polska – 75

  IBE – SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY (K3) 2015/2016 (wyniki w %) 
  część humanistyczna – J. Polski
  VARSOVIA –
     85,75
  część matematyczna – Matematyka
  VARSOVIA – 85,75
  część przyrodnicza – Przyroda
  VARSOVIA – 72,75

   

  SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2016/2017 (wyniki w %)

  część humanistyczna – J. Polski
  VARSOVIA –
     87
   Mazowsze   – 80   Polska – 78
  część matematyczna – Matematyka
  VARSOVIA – 80
    Mazowsze  – 75     Polska – 73
  część przyrodnicza – Przyroda
  VARSOVIA – 87
    Mazowsze  – 81     Polska – 80

  SPRAWDZIANU PO 6 – KLASIE2015/2016 (wyniki w %)
  część humanistyczna – J. Polski
  VARSOVIA –
     85,3 
   Mazowsze   – 73,3   
  część matematyczna – Matematyka
  VARSOVIA – 84,2
    Mazowsze  – 58,4     
  Język obcy J. angielski 
  VARSOVIA – 97
    Mazowsze  – 75     
  Język obcy J. rosyjski
  VARSOVIA – 100
    Mazowsze  – 75,2