Prywatne gimnazjum na Mokotowie

 • Prywatne Gimnazjum w Warszawie – szansa na lepsze jutro

  Jesteśmy jednostką organizacyjną Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”. Prowadzimy działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój zgodnie z ich potrzebami w warunkach poszanowania wzajemnej godności osobistej. Respektujemy zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Umożliwiamy dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Odkrywamy talenty, pobudzamy zainteresowania oraz postawy twórcze i myślenie interdyscyplinarne.

  Varsovia – wszechstronny rozwój

  Podchodzimy do naszej misji z zaangażowaniem, starając się zapewnić naszym podopiecznym szeroki wachlarz zajęć. Oferta obejmuje bogaty wybór lekcji w ramach profilu ogólnego oraz dwujęzykowego. Ponadto prowadzimy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i zajęcia pozaszkolne, proponując np. wycieczki tematyczne, projekty edukacyjne, konkursy z wiedzy o kulturze i historii. Uczymy także dbałości o rozwój fizyczny oraz zdrowie, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej szerokiej oferty zajęć sportowych dopasowanych do indywidualnych predyspozycji.

  Likwidujemy bariery

  Swobodna komunikacja to podstawa sukcesu we współczesnym świecie, dlatego naszym priorytetem jest nauka języków obcych. Dbamy o atrakcyjną formę przekazu, jaką gwarantują nowoczesne technologie w nauczaniu. Prowadzimy wybrane zajęcia z podstawy programowej po angielsku. Nasz zespół nauczycieli tworzą profesjonaliści, lektorzy polscy oraz native speakerzy. Uczymy w małych, maksymalnie osiemnastoosobowych grupach, dzięki czemu łatwiej monitorujemy jakość nauczania. Przyjazna i twórcza atmosfera ma dla nas ogromne znaczenie.

  Prywatne gimnazjum na warszawskim Mokotowie wykorzystuje nowoczesne metody i techniki kształcenia. Wdrażamy indywidualne programy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a także z problemami z wymową lub przyswajaniem wiedzy. Prowadzimy rozszerzoną edukację kulturalną, uwzględniając zasady równości oraz tolerancji.

  Edukacja komputerowa w Varsovii

  Naszą misją jest przygotowanie absolwentów szkoły do wyzwań przyszłości, dlatego kładziemy duży nacisk na nauki informatyczne. W certyfikowanym laboratorium zapewniamy zdobycie kwalifikacji uznawanych na całym świecie, które przekładają się na lepsze perspektywy zawodowe. Uczniowie mogą zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, a także certyfikat IT Essential w ramach Cisco Networking Academy, potwierdzające wysoki poziom wiedzy i znajomości rozwiązań technologicznych.

  Bezpieczeństwo

  Gimnazjum prywatne na terenie Warszawy realizuje swoje cele w bezpiecznych i przyjaznych warunkach przy wsparciu wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej oraz psychologów, pedagogów, logopedów, a także specjalistów z zakresu reedukacji. Nasi uczniowie mogą liczyć na profesjonalną i szybką pomoc lekarza oraz pielęgniarki.

  Czekamy na Ciebie

  Nabór do gimnazjum na Mokotowie organizujemy przez cały rok, dlatego zawsze jest odpowiedni moment na rozpoczęcie nauki w jednej z naszych placówek. Zapraszamy do siedziby przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2 w Warszawie.