Prywatne liceum na Mokotowie

 • Zapewniamy:

  • Nauczanie na najwyższym poziomie.

  • Wsparcie indywidualnych uzdolnień uczniów.

  • Wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską z życzliwym podejściem do młodzieży.

  • Nowoczesne materiały i metody dydaktyczne.

  • Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe.

  • Przyjazne i bezpieczne warunki do nauki.

  O nas:

  Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 to najstarsza szkoła średnia nie tylko w stolicy, ale także w skali całego kraju – działamy od 1990 roku. Nasze liceum prywatne w Warszawie jest prowadzone przez Fundację Edukacyjną „Varsovia” i skupia zespół nauczycieli pasjonatów, którzy od lat skutecznie przygotowują młodzież do egzaminu dojrzałości i dalszego kształcenia na poziomie szkoły wyższej. Prowadzimy klasę dwujęzyczną oraz ogólną z fakultetami wybieranymi indywidualnie. Oferujemy uczniom ciekawy i skuteczny program nauczania, którego priorytetem jest dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz bardzo wysoki poziom nauczania języków obcych. Chętnie rozwijamy indywidualne uzdolnienia i wspieramy uczniów w ich aktywnościach. Lokalizacja liceum na Mokotowie, nieopodal stacji metra Służew, zapewnia doskonałą komunikację z innymi częściami miasta.

  Osiągnięcia:

  Wśród naszych uczniów znaleźli się finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Warto wymienić również sukcesy takie jak:

  • 7. miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej w Tokio,

  • tytuły laureatów zdobyte przez wielu uczniów podczas olimpiad języków obcych,

  • pierwsza nagroda za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego, przyznawana przez Przewodniczącego Rady Ministrów.

  Nie mniejszym sukcesem jest fakt, że liczna grupa uczniów kontynuuje kształcenie na renomowanych uczelniach w Polsce (m.in. w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, UW, SGGW, SGH, PWST, AM, PW czy AWF), a także za granicą: w USA, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Australii. Dzięki przygotowaniu językowemu nasi uczniowie swobodnie porozumiewają się po angielsku i są w pełni gotowi, by rozpocząć studia poza granicami kraju.

  Klasa dwujęzyczna czy ogólna?

  Wpisujemy się w renomę, z jaką kojarzą się licea na Mokotowie, oferując program nauczania doskonale dopasowany do potrzeb uczniów przygotowujących się do egzaminów maturalnych i studiów wyższych. Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do klasy ogólnej oraz dwujęzycznej z językiem angielskim.

  Wszyscy uczniowie uczęszczają na rozszerzony język angielski. Nauka obejmuje 7 godzin tygodniowo w klasie dwujęzycznej (w tym zajęcia z języka angielskiego biznesowego, zajęcia z native speakerem oraz realioznawstwo). Dodatkowo elementy języka angielskiego wplatane są do dwóch przedmiotów. W klasie ogólnej jest to 5 godzin (w tym spotkania z native speakerem i język angielski biznesowy). Nauczanie dodatkowych języków obcych odbywa się tak samo na obu profilach i obejmuje 4 godziny niemieckiego oraz 2 godziny trzeciego języka. Uczniowie mają do wyboru rosyjski lub francuski. Istnieje możliwość poznawania języka niemieckiego i trzeciego języka od podstaw, jak również kontynuacji dotychczasowej nauki.

  Nasze prywatne liceum oferuje ponadto rozszerzony program nauczania matematyki od I klasy, dbając o umiejętności potrzebne do zdania obowiązkowej matury z tego przedmiotu. Minimum programowe z większości przedmiotów realizujemy już w klasie I. Od II klasy uczniowie wybierają natomiast zajęcia fakultatywne i realizują je w wymiarze 4 godzin tygodniowo, przygotowując się do matury z wybranych przedmiotów.

  Jeśli jest taka potrzeba, proponujemy również nauczanie indywidualne, podążając za specyficznymi wymaganiami uczniów. Dodatkowo oferujemy wybór form aktywności fizycznej dopasowanej do preferencji uczniów. Zapewniamy dowóz młodzieży na zajęcia sportowe naszymi szkolnymi autobusami.

  Zapraszamy do naszego Liceum uczniów, którzy chcą:

  • mieć gwarancję wysokiego poziomu nauczania

  • obcować na co dzień z życzliwymi i kompetentnymi nauczycielami

  • korzystać z nowoczesnych środków dydaktycznych

  • mieć zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych

  • czuć się w szkole bezpiecznie i komfortowo

   

  Decyzji o wyborze dodatkowych przedmiotów maturalnych, oczekujemy dopiero pod koniec klasy pierwszej.

   

  Oferujemy trzy rodzaje klas:

   

  Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim

   

  • 7 godzin jęz. angielskiego ( w tym jęz. angielski biznesowy, zajęcia native – speakerem oraz zajęcia z realioznawstwa )

  • 4 godziny jęz. niemieckiego ( możliwość nauki od podstaw)

  • 2 godziny trzeciego języka obcego ( jęz. rosyjski lub jęz. francuski lub jęz. hiszpański ) możliwość nauki od podstaw

  • szybka realizacja minimum programowego z większości przedmiotów

  • przygotowywanie do matury, z przedmiotów wybranych przez uczniów, w małych grupach – tzw. fakultety

  • przyjazne uczniom zasady wystawiania stopni – „waga ocen”

  • jasne zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć

  • możliwość poprawiania ocen

  • początek zajęć obowiązkowych o godz. 8.20

   

  Klasa z rozszerzonym językiem niemieckim

   

  • 7 godzin języka niemieckiego z paroma lektorami ( sprawdzona metoda w naszym L.O.)

  • 4 godziny języka angielskiego, w tym zajęcia z native – speakerem i jęz. angielski biznesowy

  • 2 godziny trzeciego języka obcego ( rosyjski lub hiszpański lub francuski )

  • szybka realizacja minimum programowego z większości przedmiotów

  • przygotowywanie do matury, z przedmiotów wybranych przez uczniów, w małych grupach – tzw. fakultety

  • przyjazne uczniom zasady wystawiania stopni – „waga ocen”

  • jasne zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć

  • możliwość poprawiania ocen

  • początek zajęć obowiązkowych o godz. 8.20

   

  Klasa ogólna – językowa

   

  • 5 godzin jęz. angielskiego – w tym native – speaker + biznes

  • 5 godzin jęz. niemieckiego

  • 2 godziny trzeciego języka obcego

  • szybka realizacja minimum programowego z większości przedmiotów

  • przygotowywanie do matury, z przedmiotów wybranych przez uczniów, w małych grupach – tzw. fakultety

  • przyjazne uczniom zasady wystawiania stopni – „waga ocen”

  • jasne zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć

  • możliwość poprawiania ocen

  • początek zajęć obowiązkowych o godz. 8.20