Rekrutacja

Rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy w sposób ciągły

Namawiamy Państwa na indywidualne spotkanie z Dyrektorem Szkól oraz zastępcą Dyrektora ds. naucznia wczesnoszkolnego.

Prosimy o telefony do sekretariatu 22 218-93-07 w celu umówienia indywidualnej rozmowy o szkole.