Rekrutacja

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020!

 

Zasady rekrutacji do LO

 Regulamin rekrutacji

 Organizacja rekrutacji

 

Zapraszamy dzieci od „zerówki” do klas 1-8 jak i liceum!

W celu obejrzenia szkoły lub umówienia się na indywidualne spotkanie z Dyrektorem Szkół oraz Zastępcą Dyrektora ds. nauczania wczesnoszkolnego, prosimy o kontakt z sekretariatem pod  numerem telefonu 22 218-93-07.
Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
14 1500 1272 1212 7007 4185 0000
Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia

 

Rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy w sposób ciągły!