Spotkanie z radcą prawnym

Listopad 6, 2018

30 października odbyło się spotkanie uczniów trzecich klas gimnazjum i drugiej klasy liceum z radcą prawnym z okazji Europejskiego Dnia Prawnika obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Prawnicy – Twoje prawo do prawa i Twoich praw. Brońmy ich!”. Pani Marzena Okła-Anuszewska w interesujący sposób opowiadała o pracy prawników oraz chętnie odpowiadała na pytania uczniów. Spotkanie służyło więc nie tylko poznaniu wybranych artykułów – np.  Europejskiej Komisji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy Kodeksu postępowania karnego – ale również dawało gimnazjalistom i licealistom  możliwość przedyskutowania różnych, budzących wątpliwości sytuacji z dnia codziennego. Młodzież chętnie uczestniczyła w rozmowach i był to z całą pewnością interesujący dialog.

Spotkanie z pisarką – Justyną BednarekWracamy do ślubowania – krótka migawka :)