Nauka ONLINE

 • REGULAMIN PRACY UCZNIA W CZASIE LEKCJI ONLINE

  1. Czas zdalnych zajęć lekcyjnych to 40 min.

  2. W lekcji uczestniczy tylko uczeń.

  3. Każdy uczeń w czasie zajęć online musi mieć włączoną kamerę a logując się do platformy ZOOM, profil ID ustawiony na własne imię i nazwisko.

  4. Uczeń powinien pracować aktywnie w czasie videolekcji.

  5. W czasie trwania sprawdzianu na zajęciach online uczeń zobowiązany jest pracować samodzielnie.

  6. Uczeń jest zobowiązany codziennie sprawdzać wiadomości w librusie /w tym moduł prace domowe/

  7. Uczeń ma prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem po uprzednim umówieniu się.

  8. Prosimy rodziców o zorganizowanie dogodnej przestrzeni do nauki:

  • oddzielne pomieszczenie, najlepiej swój pokój do nauki
  • brak osób trzecich w pomieszczeniu
  • w miarę możliwości wyposażenie ucznia w słuchawki/tak, aby nie generować dodatkowego hałasu/
  • W czasie lekcji online nie jemy/można napić się wody/
  • Nie korzystamy z toalety, chyba, że za zgodą nauczyciela

  9. Prosimy o nieustawianie tła, obrazków lub innych dodatków.

  Virtual background ustawione na – NONE

  10. Bez zgody nauczyciela nie korzystamy z opcji group chat

  11. Nie używamy opcji DRAW lub innych podobnych, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji.

  12. Dodatkowe programy, gry itp. w czasie zajęć są bezwarunkowo wyłączone.

  13. Z telefonu uczeń może korzystać tylko za zgodą nauczyciela.

  14. Nie wolno nagrywać lekcji /przepisy RODO i prawa autorskie/bez zgody nauczyciela.

  15. Jeżeli uczeń złamie ustalony punkt regulaminu, otrzyma uwagę wpisaną do e-dziennika, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia oceny zachowania.

  16. W drastycznych przypadkach naruszenia tego regulaminu uczeń będzie usunięty z lekcji.

  Regulamin pracy ucznia do pobrania.pdf

 • Dzwonki – nauczanie online
  1.      8.15 – 8.55
  2.      9.10 – 9.50
  3.  10.10 – 10.50
  4.   11.05 – 11.45
  5.  12.00 – 12.40
  6.  13.05 – 13.45
  7.  14.10 – 14.50
  8.  15.05 – 15.45
  9.  16.00 – 16.40
  •  
  •  
  •