Fundacja i jej misja

 • Głównym zadaniem Fundacji Edukacyjnej Varsovia powstałej w 1992 r. jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non-profit co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią placówek. Tworzymy jedne z najstarszych szkół prywatnych w Warszawie. Wypracowane wzorce w ciągu 31 lat pracy z dziećmi i młodzieżą oraz bogate doświadczenie pozwalają na budowanie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości i szacunku we wszystkich placówkach Fundacji. Naszą najlepszą wizytówką są nasi absolwenci!

  Misja

  Naczelną zasadą realizowaną w Szkołach Fundacji Edukacyjnej Varsovia jest nauczanie permanentne od klasy zerowej do egzaminu maturalnego według nowoczesnych zintegrowanych programów nauczania. Zapewniamy naszym uczniom najwyższą jakość kształcenia, ze szczególnym naciskiem na języki obce. Chcemy wspólnie z rodzicami, wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej, w indywidualny sposób rozwijając jego talenty i zainteresowania.

  Szkoły Fundacji Edukacyjnej Varsovia:

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49, ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa.
  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie, ul. Kolegiacka , 02-960 Warszawa.
   Strona internetowa: wilanow.varsovia.edu.pl
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6, ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa.

  Budynki szkół są monitorowane i chronione przez całą dobę a Fundacja zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych uczniów.  Każda szkoła korzysta ze wsparcia lekarza pediatry, pielęgniarki, psychologów, logopedy oraz reedukatora.

  Prezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” jest Krzysztof Kolczyński.

  Wiceprezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Varsovia” jest Magdalena Pietruszka.

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 49 oraz Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 6 przy ul. Bacha 2 jest Katarzyna Kabzińska.
  Zastępcą Dyrektora Szkół przy ul. Bacha 2 ds. nauczania w klasach 0 – 3 jest Edyta Nowosielska

  Zastępcą Dyrektora Szkół przy ul. Bacha 2 ds. nauczania w klasach 4 – 8 oraz LO jest Irena Słowik

  Dyrektorem Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej w Wilanowie jest Małgorzata Urbańska