Opłaty

 • Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na cele statutowe Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”. Opłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku na konto bankowe:

  Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa  
  89 1500 1272 1212 7005 7739 0000
  Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia.

  Co zapewniamy:

  • program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN
  • naukę w klasach maksymalnie 18- osobowych
  • wysoki poziom języków obcych, w tym nauczanie z elementami dwujęzyczności w klasach 4-8 oraz liceum
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
  • wyjścia edukacyjne i wycieczki dydaktyczne
  • transport na terenie Warszawy
  • śniadanie dla klas 0 – 6
  • podwieczorek dla klas 0 – 3
  • opiekę nad uczniami od godz. 7:30 do godziny 18:00
  • SPOKÓJ RODZICÓW O PRZYSZŁOŚĆ DZIECI!