Prywatna szkoła podstawowa na Mokotowie

 • Zmieniamy myślenie o uczeniu się!

   

  Co nas wyróżnia:

  • Gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów. 
  • Stwarzamy ciepłą bezpieczną i serdeczną atmosferę.
  • Pracujemy w oparciu o własne, autorskie lub modyfikowane programy nauczania.
  • W klasach młodszych cały materiał realizujemy w szkole i nie zadajemy prac domowych, od klasy trzeciej wdrażamy uczniów do systemu pracy klas starszych.
  • Dzieci szczególnie uzdolnione otoczone są indywidualną opieką pedagogiczną.
  • Uczniowie mający trudności w nauce pracują z reedukatorem.
  • Dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą.
  • W wyjątkowych przypadkach funkcjonuje nauczanie indywidualne.
  • W czasie przerw dzieci są pod stałą opieką nauczycieli.
  • Dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych.
  • Rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć artystycznych i sportowych.
  • Organizujemy: atrakcyjne wycieczki, obozy letnie i zimowe, wyjścia i imprezy kulturalne oraz cykliczne warsztaty interdyscyplinarne.
  • Szkoła zatrudnia pielęgniarkę i psychologa.
  • Budynek, w którym znajduje się szkoła jest monitorowany i chroniony przez całą dobę.
  • Fundacja zatrudnia dodatkowo pracownika ochrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów.

   

  Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych:

  • W klasach młodszych uczymy dwóch języków obcych.
  • Język angielski od klasy 0.
  • Język niemiecki, francuski lub hiszpański od klasy 3.
  • Rozszerzony program języka angielskiego.
  • Konwersacje z języka angielskiego.
  • Gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim.
  • Od klasy 7 zapraszamy do klasy z elementami dwujęzyczności – 7 godzin języka angielskiego w tym: realioznawstwo i zajęcia z native-speakerem oraz elementy języka angielskiego w dwóch przedmiotach. 

   

  Sport:

  • Korzystamy z czterech sal gimnastycznych na terenie szkoły oraz klubów „Warszawianka”, basenów SGGW.
  • Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi szkolnymi autobusami.

   

  Wyżywienie:

  • W opłacie za szkołę uczniowie klas 0 – 3 otrzymują śniadanie oraz podwieczorek, klasy 4 – 6 śniadanie. 
  • Obiady (możliwość wyboru dań) są usługą dodatkowo płatną.

   

  Zajęcia komputerowe:

  Od powstania ECDL-a (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), czyli około 20 lat jesteśmy w tym międzynarodowym projekcie. Mamy własne certyfikowane szkolne laboratorium ECDL.

  Varsovia – solidny fundament:

  Prywatna szkoła podstawowa w Warszawie nr 49 należy do Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”. Kształcimy, rozwijamy uzdolnienia, rozpoznajemy indywidualne predyspozycje, kształtujemy świadomość, odpowiedzialność i postawy twórcze naszych uczniów. Zapewniamy zdobycie szerokiej wiedzy oraz kompetencji kluczowych w XXI wieku. Szkoła realizuje program nauczania opracowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokie wyniki końcowych egzaminów zewnętrznych są najlepszym dowodem naszej skuteczności.

  Szkoła podstawowa Varsovia – stawiamy na jakość

  Szkoła podstawowa na warszawskim Mokotowie to wyjątkowa placówka na mapie Warszawy. Gwarantuje indywidualizację pracy i aktywizujące metody nauczania. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie dobrego startu młodym ludziom, by mogli z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacji. Współdziałamy z wyjątkowymi pedagogami, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją, inspirując do odkrywania wiedzy. Stwarzamy optymalne warunki do rozwijania zainteresowań oraz talentów poprzez możliwość uczestnictwa w licznych kołach i projektach realizowanych przez szkołę.

  Równe szanse dla każdego

  Nasze autorskie programy nauczania są w stanie zapewnić wsparcie dzieciom szczególnie uzdolnionym, a także mającym trudności w nauce. Dzięki pracy reedukatora, logopedy i pedagoga odpowiadamy na potrzeby oraz znajdujemy optymalne rozwiązania dla każdego. Wszystko to dzieje się w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, z poszanowaniem Praw Dziecka i Człowieka.

  Komunikacja bez barier

  Doskonale wiemy, że umiejętność porozumiewania się otwiera wiele drzwi i stwarza nowe możliwości, dlatego wielką wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. W podstawie programowej gwarantujemy naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Zajęcia mają angażującą formę pracy w grupach, prezentacji, gier językowych wzbogaconych o aspekty kulturowe danego kraju. Uczymy myślenia, rozumienia oraz stosowania języka w praktyce. 

  Varsovia informatyzuje

  Od 20 lat nasza szkoła podstawowa na Mokotowie uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Mamy własną, nowoczesną pracownię komputerową. Dzięki programowi Klasa z ECDL uczniowie mają szansę uzyskać ceniony na całym świecie certyfikat, potwierdzający posiadanie wysokich kompetencji komputerowych.

  Szkoła z myślą o sporcie i zdrowiu

  W prywatnej szkole podstawowej na Mokotowie troszczymy się o zrównoważony rozwój zarówno intelektualny, jak i fizyczny naszych podopiecznych. Mamy świadomość ogromnej roli zdrowia, sprawności oraz wartościowego wypoczynku. Uczniowie korzystają z czterech sal gimnastycznych na terenie szkoły, a także z klubów „Warszawianka” oraz basenów SGGW. Na zajęcia sportowe dowozimy szkolnymi autobusami.

  Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie odżywienie mózgu w procesie przyswajania wiedzy, dlatego w placówce zapewniamy prawidłowo zbilansowane śniadanie oraz podwieczorek.

  Varsovia to bezpieczeństwo

  Nasza prywatna szkoła podstawowa gwarantuje stałą opiekę nad dziećmi w czasie przerw. Budynek jest monitorowany i chroniony przez całą dobę przez wykwalifikowanego pracownika. Uczniowie mają zapewnione stałe wsparcie medyczne pielęgniarki oraz psychologa.

  Nauka to pokarm dla rozumu”, dlatego zapraszamy do wspólnego delektowania się wiedzą i zdobytymi umiejętnościami ze szkołą podstawową Varsovia.

  Dokładne informacje www.ecdl.pl