Rekrutacja

Zapraszamy dzieci od „zerówki” do klas 1-8 jak i liceum!

W celu obejrzenia szkoły lub umówienia się na indywidualne spotkanie z Dyrektorem Szkół oraz Zastępcą Dyrektora ds. nauczania wczesnoszkolnego, prosimy o kontakt z sekretariatem pod  numerem telefonu  (22) 847-08-17.

 

Zapraszamy dzieci od „zerówki” do klas 1-8 jak i liceum!

Rekrutacja do klas 0 – 1 szkoły podstawowej 

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

 

Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000
Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia

 

Rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy w sposób ciągły!