Rekrutacja

Zapraszamy dzieci od “zerówki” do klas 1-8 jak i liceum!

W celu obejrzenia szkoły lub umówienia się na indywidualne spotkanie z Dyrektorem Szkół oraz Zastępcą Dyrektora ds. nauczania wczesnoszkolnego, prosimy o kontakt z sekretariatem pod  numerem telefonu  (22) 218-93-07.

Zapraszamy dzieci od “zerówki” do klas 1-8 jak i liceum!

Przy zapisywaniu ucznia do szkoły niezbędny jest dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka. Opłata wpisowa płatna do pięciu dni od zawarcia umowy kształcenia na nr konta:

Bank Zachodni WBK S.A. 67 O/Warszawa
89 1500 1272 1212 7005 7739 0000
Tytułem: Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Edukacyjnej Varsovia


Organizacja rekrutacji dla klas 0 – 1
Organizacja rekrutacji dla klas LO
Rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy w sposób ciągły!