Prywatne liceum na Mokotowie

 

 

 

 

 

 

 

 • Zapewniamy:

  • Autorskie programy nauczania.
  • Wsparcie indywidualnych uzdolnień uczniów.
  • Wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską z życzliwym podejściem do młodzieży.
  • Naukę języków obcych na najwyższym poziomie, umożliwiającą naukę na wyższych uczelniach na całym świecie.
  • Naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
  • Przygotowanie do studiów na kierunkach ekonomicznych w języku angielskim.
  • Dbałość o rozwój fizyczny.
  • Wyjazdy edukacyjne na terenie kraju i Europy.
  • Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe.
  • Przyjazne i bezpieczne warunki do nauki.

  O nas:

  Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 to najstarsza szkoła średnia nie tylko w stolicy, ale także w skali całego kraju – działamy od 1992 roku. Nasze liceum prywatne w Warszawie jest prowadzone przez Fundację Edukacyjną „Varsovia” i skupia zespół nauczycieli pasjonatów, którzy od lat skutecznie przygotowują młodzież do egzaminu dojrzałości i dalszego kształcenia na poziomie szkoły wyższej. Prowadzimy klasy dwujęzyczne z fakultetami wybieranymi indywidualnie. Oferujemy uczniom ciekawy i skuteczny program nauczania, którego priorytetem jest dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz wysoki poziom nauczania języków obcych. Chętnie rozwijamy indywidualne uzdolnienia i wspieramy uczniów w ich aktywnościach. Lokalizacja liceum na Mokotowie, nieopodal stacji metra Służew, zapewnia doskonałą komunikację z innymi częściami miasta.

  • Organizujemy edukacyjne wyjazdy zagraniczne 
  • Prowadzimy warsztaty z bankowości i ekonomii przy wsparciu specjalistów
  • Współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską
  • Nasi uczniowie udzielają się w wielu akcjach charytatywnych
  Realizujemy projekt „Ścieżki Sukcesu dla Młodzieży Varsovii” to innowacyjny program rozwojowy skierowany do licealistów, prowadzony przez przedsiębiorców i ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego oraz komunikacji – Dawida Gościka i Tomasza Billa. Program skupia się na rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych, kreatywności, zarządzania sobą oraz swoim czasem, a do tego praktycznym użyciu języka angielskiego.

  Główne cechy całorocznego programu skierowanego do licealistów: 
  • Interaktywne warsztaty i gry.
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, zarządzania czasem i kreatywnego myślenia.
  • Praktyczne zastosowanie języka angielskiego w różnych kontekstach.

  Program ma na celu wyposażenie uczniów w narzędzia niezbędne do osobistego i zawodowego sukcesu, rozwijanie pewności siebie i motywacji do dalszego działania.

  Osiągnięcia:

  Wśród naszych uczniów znaleźli się finaliści i laureaci wielu olimpiad przedmiotowych. m.in.:

  • 7. miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej w Tokio,

  • tytuły laureatów zdobyte przez wielu uczniów podczas olimpiad języków obcych,

  • pierwsza nagroda za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego, przyznawana przez Przewodniczącego Rady Ministrów.

  Nie mniejszym sukcesem jest fakt, że nasi uczniowie kontynuują kształcenie na renomowanych uczelniach w Polsce (m.in. w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, UW, SGGW, SGH, PWST, AM, PW czy AWF), a także za granicą: w USA, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Australii. Dzięki przygotowaniu językowemu nasi uczniowie swobodnie porozumiewają się po angielsku i są w pełni gotowi, by rozpocząć studia poza granicami kraju.

 • —————————————————-

  Projekt “Bankowcy dla Edukacji” w którym biorą udział uczniowie LO
 • Klasa dwujęzyczna z rozszerzeniami wybranymi przez ucznia 

  Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.

  Wszyscy uczniowie uczęszczają na rozszerzony język angielski. Nauka obejmuje 7 godzin tygodniowo (w tym zajęcia z języka angielskiego biznesowego, zajęcia z native speakerem oraz realioznawstwo). Dodatkowo elementy języka angielskiego wplatane są do dwóch przedmiotów. Drugi język  do  wyboru: niemiecki, hiszpański lub francuski. 

  Nasze prywatne liceum oferuje ponadto rozszerzony program nauczania matematyki od II klasy, dbając o umiejętności potrzebne do zdania obowiązkowej matury z tego przedmiotu. Minimum programowe z większości przedmiotów realizujemy już w klasie II. Od III klasy uczniowie wybierają zajęcia fakultatywne i realizują je w wymiarze
  3 godzin tygodniowo, przygotowując się do matury z wybranych przedmiotów.

  Oferujemy wybór form aktywności fizycznej dopasowanej do preferencji uczniów. Zapewniamy dowóz młodzieży na zajęcia sportowe naszymi szkolnymi autobusami.

  Zapraszamy do naszego Liceum uczniów, którzy chcą:

  • mieć gwarancję wysokiego poziomu nauczania

  • obcować na co dzień z życzliwymi i kompetentnymi nauczycielami

  • korzystać z nowoczesnych środków dydaktycznych

  • mieć zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych

  • czuć się w szkole bezpiecznie i komfortowo