Egzaminy 2000-2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY  2015/2016 (wyniki w %)

 część humanistyczna – J. Polski
VARSOVIA              Mokotów
84,3%           77,1%

część historyczna – Historia

VARSOVIA              Mokotów
75%                     64,7%

część matematyczna – Matematyka
VARSOVIA              Mokotów
65,8%             58,7%

część przyrodnicza –   Przyroda
VARSOVIA              Mokotów
63,4%                58,8%

Język obcy J. angielski – Podstawowy
VARSOVIA              Mokotów
93%                       78,7%

Język obcy J. angielski – Rozszerzony
VARSOVIA              Mokotów
85,4%                    63,8%

SPRAWDZIANU PO 6 – KLASIE 2015/2016 (wyniki w %)

część humanistyczna – J. Polski

VARSOVIA –   85,3
 Mazowsze   – 73,3  

część matematyczna – Matematyka

VARSOVIA – 84,2
  Mazowsze  – 58,4    

Język obcy J. angielski

VARSOVIA – 97
  Mazowsze  – 75    

Język obcy J. rosyjski

VARSOVIA – 100
  Mazowsze  – 75,2    

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2015/2016 (wyniki w %)

część humanistyczna – J. Polski

VARSOVIA –   92
 Mazowsze   – 75   Polska – 74

część matematyczna – Matematyka

VARSOVIA – 90
  Mazowsze  – 70     Polska – 68

część przyrodnicza – Przyroda

VARSOVIA – 85
  Mazowsze  – 75     Polska – 75

IBE – SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY
(K3) 2015/2016 (wyniki w %)


część humanistyczna – J. Polski

VARSOVIA –   85,75

część matematyczna – Matematyka

VARSOVIA – 85,75

część przyrodnicza – Przyroda

VARSOVIA – 72,75

EGZAMIN GIMNAZJALNY  2013/2014 (wyniki w %)

 część humanistyczna – Polski
VARSOVIA              Mokotów
87,4                          74,3

część historyczna – Historia

VARSOVIA              Mokotów
84,2                           67,3

część matematyczna – Matematyka
VARSOVIA              Mokotów
82,5                            58,8

część przyrodnicza –   Przyroda
VARSOVIA              Mokotów
82                            59,9

Język obcy J. angielski – Podstawowy
VARSOVIA              Mokotów
98,5                            81,3

Język obcy J. angielski – Rozszerzony
VARSOVIA              Mokotów
97,3                           66

SPRAWDZIANU PO 6 – KLASIE

VARSOVIA – 34,52 pkt. (40 pkt. max)

Gmina Warszawa-Mokotów –  30,28pkt.
Powiat m.st. Warszawa – 30,57pkt.
Województwo Mazowieckie  –  26,98pkt.

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2013/2014 (wyniki w %)

część humanistyczna – J.Polski

VARSOVIA – 97   
 Mazowsze   – 81    Polska – 81 

część matematyczna – Matematyka

VARSOVIA – 95
  Mazowsze  – 77     Polska – 76

EGZAMIN GIMNAZJALNY  2012/2013 (wyniki w %)

 część humanistyczna – Polski
VARSOVIA              Mokotów
86,9                            71,3

część historyczna – Historia

VARSOVIA              Mokotów
77,9                            66,8

część matematyczna – Matematyka
VARSOVIA              Mokotów
73,0                            56,5

część przyrodnicza –   Przyroda
VARSOVIA              Mokotów
77,1                            66,2

Język obcy J. angielski – Podstawowy
VARSOVIA              Mokotów
97,4                            76,4

Język obcy J. angielski – Rozszerzony
VARSOVIA              Mokotów
91,8                            60,7

Język obcy J. niemiecki – Podstawowy
VARSOVIA              Mokotów
100,0                          73,0

Język obcy J. niemiecki – Rozszerzony
VARSOVIA              Mokotów
75,0                            67,1

SPRAWDZIANU po 6 klasie

31,10 pkt. (40 pkt. max)

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2013 (wyniki w %)

część humanistyczna – J.Polski
Cała szkoła – 88,16
   

      Mazowsze   – 66,7     Polska – 64,6 

część matematyczna – Matematyka
Cała szkoła – 86,88

      Mazowsze  – 61,1     Polska – 59,0